Начало | Движението Защитата
ДВИЖЕНИЕ ЗАЩИТА НА ГРАЖДАНИТЕ И ДЪРЖАВАТА

ГРАЖДАНСКАТА ВЛАСТ - ИНСТИТУЦИЯТА ЗА НЕПОСРЕДСТВЕНО УПРАЖНЯВАНЕ НА ВЛАСТА ОТ НАРОДА

Чл.1 ал. 2 от Конституцията на Р.България
Начало

ДВИЖЕНИЕ „ЗАЩИТА НА ГРАЖДАНИТЕ И ДЪРЖАВАТА”
адрес: София 1700, ул. "21-ви век" № 65
ЕИК: 176 548 203 , GSM: 0882 260 330
           http://dvijenieto-zashtita.com 
 


               призив
                   
           КЪМ  НАЙ-ДОСТОЙНИТЕ И СЕБЕОТРИЦАТЕЛНИ ЧЕДА
                     НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД

     ДНЕС:
·    Партиите са се превърнали в частни групировки, приватизирали властта.
·    Конституцията е суспендирана и Държавата е мъртва;
·    Престъпността е проникнала дълбоко във властта и чрез безнаказана и развихрена до невъзможност корупция, хищнически разграбва и унищожава живота ни, здравето ни, парите ни и природните ресурси на Родината.

 

Ето защо Българският народ, отчаяно търси своите достойни, самоотвержени, осъзнати, волеви, непримирими, себеотрицателни чеда за да им вмени в дълг:
 

·    да се събератq сплотят и заработят в синхрон, както се играе хоро.
·    да възприемат и превърнат Мирогледа на Хуманизма,
в средството за извоюване на крайна победа над овластената престъпност и корупция;
·     да сложат  край на националното обезличаване, скотска бедност, отчаяние и безпътица, обхванали народа поради невъзможността по демократичен път да  определяме сами и свободно своя живот и своето бъдеще;
·    да осигурят по нататъшното ни съществуване като се откажат   личния си, групов и партиен егоизъм   
·    да изградят нова, Хуманно-демократичната Държава, която да замени, корумпираната и експлоататорска днешна  Държава;
·    да прекратят фалшифицирането на изборите;
·    да осъзнаят, че това няма да стане нито с избори, нито с протести, а само чрез реален контрол на гражданите над управляващите, конституционно закрепен, изграден и узаконен.

                     ПРИЗОВАВАМЕ:

УПРАВЛЯВАЩИТЕ:


Ø    Да спазят положената от тях клетва, като започнат да спазват закона и да защитават Конституцията.
Ø    Да съдействат активно и добронамерено за мирното изграждане на институциите за непосредствено упражняване на държавната власт от народа, съгласно Чл.1 ал.2 от Конституцията на Р България
Ø    Да се възползват от изключителната и уникална възможност, дадена им от Решение № 6 на СГС, за да ОСЪЩЕСТВЯТ МИРНА И ЦИВИЛИЗОВАНА СМЯНА НА СИСТЕМАТА, ОСЪЩЕСТВЕНА НЕ СРЕЩУ УПРАВЛЯВАЩИТЕ, А С ТЯХНОТО ПЪЛНО И АКТИВНО СЪДЕЙСТВИЕ И ПРЕДОТВРАТЯТ ПО ТОЗИ НАЧИН ЧАКАЩИТЕ ГИ ПРОЦЕСИ ЗА ДЪРЖАВНА ИЗМЯНА

 

БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ:

Ø     ВСЕКИ един Български гражданин, да се откаже от личния си, групов и партиен егоизъм и се стане свободен като се приобщи към непримиримата борба, която Движение Защита на Гражданите и Държавата-Гражданската власт, води срещу престъпността, настанила се във властта;
Ø    ВСИЧКИ ЗАЕДНО, пострадали, от несправедливост, бедност, потъпкани човешки права, отчаяние и безнадеждност да захвърлят решително своята колебливост, отчаяние, безверие и нихилизъм и да отдадат безрезервно своите сили в обречената на крайна победа борба за спиране провала на България и поставяне началото на нейния възхода.  
Ø    БЪЛГАРИТЕ КАТО НАРОД, техните партии, обществени и браншови организации, където и да се намират по света, да се включват масово, решително, без страх и колебание, в движението за Защита на Гражданите и Държавата, за да се приобщят към борбата и стремежа на Българския народ, към процъфтяващо бъдеще
.
                     
                                             ВКЛЮЧВАЙТЕ СЕ И ОВЛАДЯВАЙТЕ
                                                        ГРАЖДАНСКАТА ВЛАСТ

         КАТО:

Ø    Се включите осъзнато и без колебание в свикването и провеждането на Общинските Общи събрания за Решенията на населението - Гражданските Трибунати - новосъздадената властова институция, на местната власт;
Ø    Се Включите като Народни делегати в Комисиите на Народното събрание, Министерствата и всички нива на Съдебната власт, за да осъществите на практика Върховния Граждански контрол, върху всички нива на всички власти;
Ø    Се включите в изграждането на Гражданската контролна централна избирателна комисия – ГКЦИК, създадена от Решение № 6 на СГС.  
Ø    Се включите масово и с решителност в Дружините  на  Гражданската гвардия, която реално ще ви защити от издевателствата на власт имеещите
         За да изградим нова, Хуманно-демократична Държава която:

1.    Ще обедини административно Българските общности по света. –„ Където има българи там е и България“.
2.    Българите в България и Българите по света – „С най-висок  жизнен стандарт,  лична  и финансова сигурност, най-весели и най-щастливи.“
3.    Ефективна държавна защита, на правата и собствеността на всеки българин, във всяка точка на света. – „Един българин дори - цялата държава над него ще бди!”.
4.    Ще поведе безмилостна борба срещу престъпността и корупцията.
5.    Ще въведе железен, троен контрол над Държавната администрация, Съда, Прокуратурата, Полицията и всички сфери на властта .  „Власт без контрол е издевателство над Природата, Морала, Обществото, Държавата и Индивида“.
6.    Ресурсите на България - свещена обща собственост на Народа. Всички приходи ще се разпределят като доходи и пенсии на населението- „Всеки гражданин, безспорен личен собственик на природните богатства”.
7.    Ще изгради всеобхватна, силна, всестранна и непрестанна държавна подкрепа за дребните и семейни производители и търговци.
8.    Ще осигури изключително висок жизнен стандарт, финансови и социални осигуровки за третата възраст и ще превърне есента на живота на Българите, в ново жизнено начало, изразено в неотменна, качествена и безплатна грижа на държавата за индивида, без разлика на ранг и положение- „ Смисъл на съществуването на Държавата“.
9.    Ще осигури, силна и стимулираща държавна подкрепа, за майчинството, за грижата и развитието на младежта- „Здрава и творяща иновации младеж-гарантирано бъдеще за Народа“.
10.     Ново структуриране и функциониране на Държавния бюджет, чрез самобюджетиране на имунната система на обществото ( Полиция, Съд, Прокуратура, Здравеопазване, Образование)- „Обществената имунна система – винаги с бюджет по голям от необходимия”.  
11.    Ще превърне България в здравен, образователен, иновативен, спортен, развлекателен и културен център на света.
12.    Българите в България и Българите по света – с най-висок   жизнен стандарт, еднакъв и едновременно повишаващ се за всички, без разлика на ранг и положение, лична  и финансова сигурност, най-весели и най-щастливи..- Достойни за гордия дух вдъхнат ни от бога!

                  И както Бог е наредил
    ЕДНАКВО ДА ИДВАМЕ НА СВЕТА, ЕДНАКВО ДА СИ ОТИВАМЕ ОТ НЕГО,

                    ЕДНАКВО И ДА ГО ЖИВЕЕМ        
      
               http://dvijenieto-zashtita.com 

 

Движение за Защита на Гражданите и Държавата

ул. "Хубча" № 8, Офис "А-1"
Website: dvijenietozgd.com
GSM: 0882 260 330
e-mail: human@dvijenietozgd.com


Подкрепете нашата кауза

dvijenietozgd.bg (c)2018, Всички права запазени